Sunday, May 6, 2012

Kur flasin Injorantët në Fitne-ato Shtohen Shejkh Salih el-Feuzan
Pyetje e paraqitur për Shejkh Salih el-Feuzan hafidhahUllah:

All-llahu të dhëntë mirësi, Shkëlqesia juaj ky pyetës thotë: Si mund ta dallojmë ne heshtjen e gabuar në lidhje Fitnet dhe lavdërimin e mos-përfshirjes në to?

Përgjigje:
"Në El-Fitan (Fitne), askush nuk duhet të flasë përveç njerëzit e dijes (Dijetarët e Mëdhenj). Jo të gjithë apo çdokush duhet që të flasë në lidhje me Fitnen.

Nëse flasin Injorantët  në lidhje me Fitnen, Fitnja do rritet – shtohet edhe më shumë. 

Përsa i përket Fitnes janë vetëm Dijetarët ata që të flasin për të dhe e sqarojnë atë, atëherë me lejen e  Allahut, ajo do të shuhet.

Prandaj në lidhje me Fitnet, jo të gjithë është / apo duhet / që të flasin për të. Përkundrazi të vetmit ata që janë kompetent (të aftë) për të folur në lidhje me fitnet janë vetëm njerëzit e dijes (Kibarul Ulema / Dijetarët e Mëdhenjë), ato janë Mendjeprehtë që e njohin të vërtetën nga gënjeshtra. Dhe ata dinë se si të flasin (në lidhje me Fitnet). Nuk është për këdo / të gjithë / për të folur lidhur me Fitnet dhe të japin vendime / fetaua Fetare në lidhje me të. Po. "

 


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf - Arbrit kraja
Shkodër  6/5/2012
Shqipëri

"O Allah! Unë kërkoj strehim te Ti nga e keqja e nefsit tim.''

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.