Monday, April 30, 2012

Shejh Salih El-Uthejmin për BojkotiminShejkh Muham-med Ibn Salih el-Uthejmin  rahmetUllahi alejhi,  r Bojkotimin


Shejkh Muham-med Ibn Salih el-Uthejmin, rahmetUllahi alejhi, thotë:

"Çdo besimtar,  edhe nëse ai është një mëkatar i pabindur [fasik] atëherë është e ndaluar që ne ta bojkotojmë atë nëse bojkotimi nuk ka dobi  .

Nëse ka ndonjë dobi  bojkotim, atëherë ne bëjmë atë, sepse në atë moment / apo në atë pikë bojkotimi do të jetë një shërim.

Mirëpo kur nuk ka asnjë dobi në të (bojkotimin) apo kur ajo rezulton në rritjen e mosbindjes dhe kryeneçësisë, atëherë duke e lënë atë që nuk ka dobi, është në dobi ".

Fetaua fil-Akideh, vol. 2, fq. 1098.


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër 30/04/2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.