Saturday, August 4, 2012

A e prish agjërimin dhurimi gjakut gjatë ditës në Ramazan?


Pyetje: A e prish agjërimin dhurimi gjakut gjatë ditës në Ramazan?

Shejh Salih el-Feuzan hafidhahUllah

Po! në qoftë se atij që dhuron i është tërhequr jashtë shumë gjak, atëherë ai e thyen (prish) agjërimin e tij, sepse në këtë rast kjo konsiderohet e ngjashme si Hixhamah.

Fataua Ramadan vol 2- fq 467- fataua nr 405

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 4 Gusht 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.