Friday, August 3, 2012

Zekati i Fitrit për fëmitë që jetojnë në vend tjetër. Ibn Baz


Zekati i Fitrit për fëmitë që jetojnë në vend tjetër. Ibn Baz

Shejh : Abdul-Aziz bin Abdillah bin Baz RahimehUllahUnë jam një Egjyptian që jetoj në Amman dhe unë dua të paguaj Zekat ul Fiter për fëmitë e mi që jetojnë ne Egjypt. A është kjo e lejuar?

Përgjigje

Shejh : Abdul-Aziz bin Abdillah bin Baz RahimehUllah

Po, ti je i obliguar të paguash Zekat ul Fiter për veten tënde dhe fëmitë tuaj ndërkohë që ti ndodhesh në Amman. Elhamdulilah ata të përkasin ty dhe ti duhet të paguash për ta dhe për gruan tënde edhe nëse ata ndodhen në Egjypt ose diku tjetër jashtë Egjyptit. Ata të përkasin ty dhe ti duhet të paguash për ta në atë vend ku ti ndodhesh.


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 3 Gusht 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.