Sunday, August 26, 2012

Ç’farë është më parimore për gruan Muslimane - Dija - Burri - Fëmitë apo shtëpia?


Pyetje: Çfarë është më e mirë (parimore) për një grua Muslimane, kujdesi ndaj shtëpisë dhe burrit të saj, opo përkushtimi i kohës së saj për të kërkuar dituri, si dhe për të sjellë një shërbëtore për tu marrë me kujdesin e shtëpisë?

Përgjigje: Po, është obligim për gruan Muslimane të përpiqet për të kuptuar Fenë e saj sa më shumë që të jetë e mundur, por shërbimi (kujdesi) ndaj burrit të saj, bindja ndaj tij si dhe rritja e fëmijëve të saj, janë edhe këto obligime të rëndësishme.

Ajo duhet të bëjë kohë për të mësuar çdo ditë, edhe nëse ajo është pak. Ose ajo duhet të vënë mënjanë pak kohë për lexim dhe pastaj pjesën tjetër të kohës së saj ta lënë për punët e saj të përditshme. Në këtë mënyrë ajo nuk do bëhet neglizhente për të mësuar dhe as nuk do ta lënë pas dore punën dhe fëmijët dhe duke mos ia lënë ata një shërbëtori për tu kujdesur për to.
Duke e kërkuar ekuilibrin (balancimin) në këtë çështje, duke lënë mënjanë kohë për të mësuar, edhe nëse ajo (koha) është pak, dhe kohë për punët e shtëpisë së saj, kjo do të jetë e mjaftueshme për të.

[Shejh Salih el-Feuzan në el-Fetaua el-Xhaami'eh li'l-Mar'ah el-Muslimah, vol 3, fq. 1085]

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër : 9 Sheual 1433

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.