Sunday, August 19, 2012

Çdo individ ai / ajo është i obliguar me këtë urdhër (Zekaat’ul-Fitr)


Zekaat’ul-Fitr është obligim sikurse të gjitha veprat e tjera të obligueshme

Shejhk Muhammed ibn Salih el-Uthejmin RahimehUllah, ka thënë:

"Zekaat’ul-Fitr është obligim sikurse të gjitha veprat e tjera të obligueshme, dhe çdo individ ai  / ajo është e obliguar me këtë urdhër. Kështu që ju e jepni Zekaat’ul-Fitr në llogari tuaj edhe nëse ju e keni një baba apo vëlla [që mund të japë atë për ju] dhe po ashtu edhe gruaja e jep atë në emër të saj, edhe në qoftë se ajo ka burrë, por në qoftë se kujdestari i familjes dëshiron për ta dhënë atë në emër të familjes së tij, atëherë nuk ka asgjë të keqe në këtë. Kështu që, nëse ka një baba i cili dëshiron të shpenzojë në emër të djalit të tij dhe që dëshiron të japë Zekaat’ul-Fitr për të, nuk ka asgjë të keqe në këtë. "

Fetaua Fiz-Zekaati Ues-Sijaam, fq. 221.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër 30 Ramazan 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.