Saturday, August 18, 2012

Unë jam i punësuar por babai im e jep Zekatul Fitr edhe për mua?


Shejkh Uthejmin HafidhahUllah, I pyetur rreth një personi i cili është i punësuar, por që babai i tij e jep Zakaatul-Fitr në emër të tij.

Shejkh Uthejmin rahimehUllah, është pyetur,

"Unë jam i punësuar, por im atë e jep Zakaat’ul-Fitr për mua për çdo vit, n’këtë rast, mos vallë unë jam mëkatar për mos dhënien e Zakaat’ul-Fitrit vetë prej pasurisë time?"

Ai RahimehUllah, ju përgjigj:

"Për sa kohë që ju jeni i kënaqur që babai yt e jep atë (Zakaat’ul-Fitr) në emrin tënd, atëherë nuk ka asnjë mëkat mbi ju edhe në qoftë se ju keni të ardhurat tuaja nga një rrogë ose diçka tjetër. "

Fetaua Fiz-Zakaati Ues-Sijaam, fq. 222.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër 30 Ramazan 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.