Wednesday, October 10, 2012

A do të ribashkohen bashkëshortët në Xhennet? | Shejkh Uthejmin


A do të ribashkohen bashkëshortët në Xhennet? - Nga Shejkh Uthejmin rahimehUllah


Pyetje: Kur të dy bashkëshortët hyjnë në Xhennet a do të bashkohen ata përsëri?

Përgjigje:

Po. Nëse burri dhe gruaja hyjnë në Xhennet, atëherë ajo do të jetë gruaja e tij, dhe ajo nuk do të ketë më shumë se një burrë. Dhe ai gjithashtu nuk do të ketë ndonjë grua tjetër përveç saj, përveç atë çfarë Allahu i Lartësuar, i jep atij nga Hyritë ose nga gratë e Xhennetit që nuk kanë burrat në këtë dunja. Dhe nëse një grua ka pasur dy burra dhe të dy kanë hyrë në Xhennet, atëherë ajo do të zgjedhë mes tyre, dhe ai që do të zgjedhë ajo do të jetë burri i saj. Dhe kjo është përmendur në një transmetim se ajo do të zgjedhë atë që ka pasur sjellje më të mirë.

Shejkh Muhammed Ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah.Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 24 Dhul Ka’ide 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.