Monday, October 15, 2012

Shejkh Uthejmin | Pranimi i fjalës prej një personi të besueshëm në kohën tonëShejkh Muhammed Ibn Salih el-'Uthejmin rahimehUllah, Për pranimin e Lajmit prej personit të besueshëm në kohët tona

Dijetari fisnik pohon se lajmi i një transmetuesi të besueshëm në kritikimin e një thirrësi pranohet në kohën tonë dhe se lajmi i një transmetuesi të besueshëm nuk ka nevojë për verifikim. Ndërsa lajmi i një gjynahqari të pabindur duhet të vërtetohet (verifikohet) sipas urdhërit të Allahut.

Kur Dijetari fisnik, el-'Alame el-' Uthejmin rahimehUllah, është informuar se tre prej Dijetarëve të Ehlus-Sunetit, përkatësisht Shejkhët: Salih el-Feuzan, 'Abdullah el-Ghudejan dhe' Abdul-Muhsin el-'Abbad rahimehUllah, kanë refuzuar ' Adnaan 'Ar'uur, ai e pranoj këtë lajm prej tyre pa pyetur për verifikim, kjo, sepse sipas tij ata janë thikat (të drejtë dhe prej transmetuesve të besueshëm). Kështu që me këtë veprim Shejkhu hafidhehUllah, tregon dhe demonstron se si Selefët (të parët tanë të mirë) e pranonin lajmin e një të besueshmi në refuzim ndaj devijuesve pa pyetur për verifikimin dhe konfirmimin siç veprohet me (rastin) lajmin e një fasiku (gjynahqari të pabindur). http://www.sunnahpublishing.net/audio/uthayminarur.wma

Pranimi i fjalës prej një personi të besueshëm në kohën tonë:
Shejkh Uthejmin rahimehullah.

Pyetje:
 Disa prej thirrësve akuzojnë një thirrës tjetër. Kështu që kurë ai flet për te, ai thotë se ai është mirëinformuar prej një personi që njihet mirë për dijen dhe drjtësinë e tij. Dhe kurë unë i them atij a ke ti ‘verifikimin dhe konfirmimin’ ai më thotë se ‘verifikimi dhe konfirmimi’ është për atëherë kurë transmetuesi është fasik (gjynahqar i pabindur). Kështu që, cili është mendimi juaj për këtë?

Përgjigje:

Kjo fjalë – thënie (kalam) është e saktë (Sahih), thënia është e saktë. Kur çështja është duke u folur në publik dhe është e qartë, atëherë kur një njeri i besueshëm ju informon juve për këtë, nuk ka asnjë nevojë për verifikim dhe konfirmin sepse Allahu Azze ue Xhel thotë:

{O ju që keni besuar ! Kur një njeri i lig e i poshtër (fasik) vjen te ju me ndonjë lajm atëherë verifikojeni dhe konfirmojeni atë} (El-Huxhurat 49:6)

Mirëpo, mund të jetë ose ndodhë kjo që personi është i besueshëm, por në veten e tij ai ka disa dëshira, kështu për këtë aspekt, besueshmëria e tij dobësohet në këtë rast.


Përshtati: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
A'Shkodera Albania 29 Dhul Ka’ide 1433


KËRKOJ PREJ VËLLEZËRVE QË I FRIKËSOHEN ALLAHUT AZZE UE XHEL, QË PËRKTHIMET E MIJA TË MOS EDITOHEN DHE BËHEN AUDIO NËPER FORUME PA LEJEN TIME DHE PA MË LAJMËRUAR MUA, KJO PËR ÇDO MATERIAL TIMIN. ALLAHU JU SHPËRBLEFTË PËR MIREKUPTIMIN

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.