Tuesday, October 23, 2012

NdiqeShtegunEdijes: Këshilla e shejkh Uthejminit për ata që thërrasin ...

NdiqeShtegunEdijes: Këshilla e shejkh Uthejminit për ata që thërrasin ...: Shejkh Muhamed ibn Salih el Uthejmin:   Me dashamirësi, me butësi, me anë të të bindurit,  me argument fetar dhe teorik. Argumen...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.