Saturday, October 13, 2012

Shejkh Abdul-Aziz Bin Baz | Shkaqet e DivorcitGjykimi lidhur me divorcin në Islam

Shejkh 'Abdul'Aziz 'Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullaah.
Nga pikëpamja e Eminencës tuaj, Cilat mund të jenë shkaqet e një divorci?Përgjigje:


Për një divorc ka shumë shkaqe dhe arsye, prej këtyre arsyeve të shumta për divorc janë:


1:  Mungesa e harmonisë dhe mirëkuptimit ndërmjet burrit dhe gruas; një mungesë e tillë nuk mund të sjellin kurrë dashuri  nga asnjëri për të tjetri ose nga të dy prej tyre.


2:  Prej tyre është dhe sjellja e keqe e gruas apo mungesa e dëgjimit dhe bindjes së saj ndaj burrit në atë që ai e urdhëron për mirë.


3:  Prej tyre është edhe sjellja e keqe e burrit me ushtrimin e dhunës ndaj gruas së tij, si dhe mungesa e sjelljes me drejtësi dhe ndershmëri ndaj saj.


4:  Prej tyre është dhe lënia apo anashkalimi i burrit në  përmbushjen e të drejtave të saja, si dhe anashkalimi i saj për ti përmbushur të drejtat e tij.


5:  Prej këtyre shkaqeve apo dukurive të këqija që shkaktohen nga njëri prej tyre ose nga të dy prej tyre (kjo si një e metë e të dyve), është fakti se gjëndja e tyre përkeqsohet për shkak të pikave të lartpërmendura, saqë për shkak të kësaj gjendjeje,  rruga e vetme për ta mbetet vetëm divorci. Prej divorcit ndodhë një ndodhi tjetër, e cila është se burri ose gruaja i kthehet verës (alkoolit) dhe pirjes së duhanit.


6:  Prej tyre është edhe gjendja e keqe e marrëdhënieve mes gruas dhe prindërve të burrit ose me njërin prej tyre, mungesa e durimit dhe mungesa e përdorimit të metodave të mençura që kanë të bëjnë me marrëdhëniet mes njëri-tjetrit.


7:  Dhe prej këtyre shkaqeve është mungesa e kujdesit dhe shqetësimit të gruas për pastërtinë, për zbukurimin e vetes me veshje dhe parfum për burrin e saj, si dhe  pritjen e tij me buzëqeshje, gëzim dhe fjalë të ëmbla kur ajo e takon burrin e saj, ose dhe kur ata të kenë marrëdhënie.


[Marrë nga Fetaua Islamijeh (3/264)]
http / / www.troid.org/

E ngjashme me temën 
Shejkh Mukbil rahimehUllah i këshillon vëllezërit për të treguar Durim në Martesë, lexo linkun në vijim: 


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja -Abu Yusuf al-Albani-
A'Shkodera Albania 26 Dhul Ka’ide 1433.


The Ruling Concerning Divorce in Islaam : Ibn Baaz

January 29, 2014
[Taken from Fataawaa Islaamiyyah (3/264)]
Shaykh ‘Abdul-‘Azeez Ibn ‘Abdullaah Ibn Baaz (rahimahullaah)
[Q]: What are the valid reasons for divorce, from your point of view your Eminence?
[A]: For divorce there are many reasons: From them (i.e. the many reasons for divorce) is lack of harmony between the husband and the wife such that it does not cause love from either one for the other or from both of them. And from them is bad behaviour of the woman or lack of listening and obedience to the husband in what he commands of the good. And from them is bad behaviour of the husband and his oppressing the woman and lack of fairness/justice for her. And from them is his falling short of fulfilling her rights and her falling short of fulfilling his rights. And from this is the occurrence of wrongdoing from one of them or both of them such that the situation is made worse because of this, so the only route is divorce, and from this is the husband or the wife turning to intoxicants and smoking. And from them is the bad state of affairs between the woman and the husband’s parents or either of them, and the lack of use of wise politics in dealing with each other. And from them is the lack of the woman in caring and showing concern in cleanliness and dressing up and beautifying herself for her husband with perfume and good speech and cheerfulness when she meets her husband and when they have sexual intercourse.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.