Monday, October 22, 2012

Shejkh Bin Baz - Feuzan | Çfarë të bëjmë nëse është Bajram në ditë Xhuma?

Çfarë të bëjmë nëse është Bajram në ditë Xhuma?: Çfarë të bëjmë nëse është Bajram në ditë Xhuma? A bie obligueshmëria e Xhumasë dhe drekës për një person, qoftë ai edhe Imami që e fa...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.