Tuesday, October 16, 2012

Uthejmin | " Pyesni njerëzit e dijes nëse nuk dini"


Shejkh Muhammed ibn Salih el-'Uthejmin rahimehUllah, thotë: 

Unë u them të gjithë Muslimanëve se obligimi tyre i përgjithshëm është që ata të ndjekin dijetarët ata të cilët janë të njohur mirë dhe që posedojnë Dije të bollshme dhe të saktë në Akiden dhe Menhexhin e tyre. 
Kjo është sepse Allahu Azze ue Xhel thotë: 

" Pyesni njerëzit e dijes nëse nuk dini" 

[Marrë nga Revista El-Besaa'ir, (nr. 4)]
http://www.troid.ca/index.php/comprehensive/common-issues

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 30 Dhul Ka’ide 1433

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.