Friday, October 19, 2012

Kush flet keq për Dijetarët Allahu do t'ia vdesë zemrën e tijImam Ahmed rahimehUllah, ka thënë:

Kush flet keq për Dijetarët, Allahu do t'ia vdesë zemrën e tij para se Ai t'ia japë vdekjen atij (dmth vdekjen në këtë dunja).


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 4 Dhul Hixhe 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.