Tuesday, October 2, 2012

Përgjigje lidhur me martesën e Profetit me Aishen kurë ajo ishte vetëm 9 vjeçe.


Përgjigje lidhur me martesën e Profetit me Aishen kurë ajo ishte vetëm 9 vjeçe.
Nga Shejkh Muhammed El Akil hafidhehUllah


Shejkh Muhammed bin el Hadi el-Medhkali hafidhehUllah, lexon pyetjen:

Pyetësi thotë: Cila është përgjigjja më e mirë për t'iu përgjigjur me të një Mobesimtarit kur ai me pyet mua për martesën e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, me Aishen radija_Allahu anhu kur ajo ishte vetëm nëntë vjeçe?

Shejkh Muhammed El Akil hafidhehUllah, përgjigjet:

Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, është më i ditur se ne dhe se ai kafiri. I thuhet këtij kafiri perëndimor: Çfarë po ndodh me bijat tuaja sot? Cila është gjendja e bijave tuaja? O një fatkeq. Vajto për veten tënde o njëri fatkeq, nëse ti do të vajtosh. Se statistikat perëndimore nuk gjejnë as edhe një virgjëreshë në shkollat tuaja të mesme (dhe as në të gjitha shkollat), kurrë. Këto janë statistikat e tyre (perëndimorëve).


Nëse më turpëron (më shan) tek ti një imoral atëherë kjo është dëshmi për mua se jam i rregullt.

Ne e kemi paraqitur këtë për mjekët të cilët janë specialistë. A  dëmtohet një vajzë e re që të martohet herët nëse ajo e ka arritur pubertetin? (Përgjigje) Jo. Kjo nuk e dëmton atë aspak. Kjo është ajo që mjekët thanë.

Kjo çështje është shumë normale. Kur vajza të arrijë pubertetin (moshën e pjekurisë), edhe nëse ajo është nëntë vjeçare, për të, që ajo të martohet nuk e dëmton atë asgjë, nuk e dëmton atë asgjë.

Kjo nuk është ndonjë gjë për t'u turpëruar prej saj. Turp është për vajzën për të bërë Zina (imoralitet) me dashnorin e saj në krevatin e babës dhe nënës së saj me asnjë mosmiratim. Kjo është diçka që të jetë e turpshme. Sa për atë që tregon prirja e natyrshmërisë së njeriut (Fitra), dhe se njerëzit e mençur kanë rënë dakord për lejueshmërinë e saj (dmth martesës), atëherë kjo nuk është asgjë për t'u turpëruar me të.


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër, 16 Dhul Ke’ide 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.