Sunday, October 14, 2012

Abdul-Aziz Bin Baz | Armiqtë e thirrjes Selefije


Imam Abdul-Aziz Bin Baz rahimahullaah, ka thënë:


Armiqtë e thirrjes Selefije, ata ose janë injorantë ose ndjekës të verbër të një injoranti, ose njerëz të -epsheve- dëshirave dhe fanatikë të dëshirave të tyre, të cilët nuk i binden Allahut në pamje të qartë dhe që dëshirojnë ushqim për ti kënaqur dhe tërhequr njerëzit në vëmendjen -rëndesinë - vlersimin- e ushqimit të tyre, pijes së tyre dhe dëshirave të tyre.
Lusim Allahun për mirëqenie.Përshtati: Abu Yusuf al-Albani -Arbrit Kraja-
A'Shkodera Albania 28 Dhul Ka’ide 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.