Tuesday, October 16, 2012

Shejkh Abdullah el-Ghudejan | Gjëra që nuk kanë nevojë për t'u pyetur


Ç'gjykim ka për përdorimin e parfumit që të kesh erë të këndshme?

Shejkh Abdullah el-Ghudejan rahimehUllah:

"O vëlla ti po më pyet mua se; Ç'gjykim ka për përdorimin e parfumit që të kesh erë të mire!!?"

A mundet që një njeri të pyes një pyetje të tillë si kjo? Ç'është kjo fjalë?

Kjo ngjan ose është sikurse dikush të më pyesi mua "Unë kam martuar një grua kështu që çfarë të bëj me gruan time?"

Në realitet, disa prej këtyre pyetjeve nuk kanë nevojë për t'u pyetur. Kjo është ajo që një pyetës më pyeti në Ha'raam! "Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 30 Dhul Ka’ide 1433

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.