Tuesday, October 2, 2012

Gruan apo Nënën, cilën të marr për Haxh?


Gruan apo Nënën, cilën të marr për Haxh?

Pyetje:

Kam për qëllim të bëjë Haxhin këtë vit, unë dhe gruaja ime, dhe ndërkohë nëna ime u dëshiron të vijë me ne. Por unë refuzova sepse unë nuk jam në gjendje për ta ndihmuar nënën dhe gruan në të njëjtën kohë. Unë, a jam gjynahqarë duke e refuzuar kërkesën e nënës time?

Përgjigje:

Është e hijshme dhe më e mirë për ty, që ti ta bësh Haxhin me nënën tuaj dhe ta shtysh haxhin me gruan tënde, sepse mirësia ndaj nënës tëndë, është obligim mbi ty; dhe i vetmi përjashtim këtu është, vetëm nëse nëna jote të lejon ty ta lësh atë dhe që në vend të saj, ti ta bësh Haxhin me gruan tënde, nëse është kështu, atëherë nuk ka asnjë problem me këtë.

Fetaua nga Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehUllah.

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër, 16 Dhul Ke’ide 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.