Tuesday, October 23, 2012

NdiqeShtegunEdijes: Kërkimi i të njëjtës pyetje nga disa dijetarë!

NdiqeShtegunEdijes: Kërkimi i të njëjtës pyetje nga disa dijetarë!: Pyetja :  Cili është mendimi i shkelqësisë suaj në lidhje me atë person  që pyet një dijetar për një mes’ele, pastaj kalon (shkon) tek...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.