Friday, February 8, 2013

A dëshiron të flesh i qetë sonte ?


A dëshiron që të flesh i qetë sonte ? Ibnul Kajim rahimehUllah
 ka thënë:

’’Mendo dhe përkujto për arsyen e Ndëshkimit në Varr dhe pendohu, (pendohu tek Allahu subhanehu ue Te’ala)’’

Përcjell vëlla Abdulilah Lahmami hafidhehUllah. https://twitter.com/Abdulilah_UK

Përktheu Arbrit Kraja
Shkodër 26 Rebbi’1 1434
BaarakAllahu Feek

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.