Thursday, February 7, 2013

Memorizon por nuk kupton- është i rrezikshëm


Vëlla Abdulilah Lahmami hafidhehUllah, përcjell një këshillë dhe një fjalë madhështore të El’Allame esh-Shejkh Rabi Bin Hadi el-Medkhali hafidhehUllah, që thotë:

’’Ai që ka memorje të fortë por nuk kupton, është i rrezikshëm sepse njerëzit mendojnë se ai ka apo posedon Dije’’

(kjo, një prej fjalëve më të preferura tek unë prej Shejkhut tim të dashur)

Përktheu Arbrit Kraja
Shkodër 26 Rebbi’1 1434
BaarakAllahu Feek

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.