Saturday, February 2, 2013

Gjykimi mbi përdorimin e fjalorit të ndyrë duke bërë shaka ?


Pyetje: 
  Ç'gjykim ka përdorimi i gjuhës (fjalorit) të ndyrë duke bërë dhe kur bën shaka?

Përgjigje: 
   Nuk lejohet, kjo sipas dëshmive që e ndalojnë një gjë të tillë dhe se shpeshherë ajo rezulton në pasoja të këqija.

Allahu na dhëntë sukses. 
Paqja dhe Bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij të fundit për mbarë njerëzimin, mbi familjen e tij dhe gjithë shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndoqën dhe e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.


Komisioni i Përhershem për Fetva. Nr 6396.
Shejkh : Abdul-Aziz Bin Baz rahimehullah
Shejkh: Abdul-Rrezak Affifi rahimehullah
 Shejkh: Abdullah Ibn Gudejan rahimehullah
Shejkh Abdullah ibn Kud rahimehullah

Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 22 Rebbi’1 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.