Friday, February 22, 2013

"Derisa Vdekja Të Na Ndaj" . . . !

"Derisa vdekja të na ndaj" . . . ! (Shpjegim i një Hadithi rreth Martesës)


I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi-ue sel-lem e inkurajoi Um-metin e tij me këshillën për të qenë të mirë ndaj grave të tyre, si dhe për ti nderuar dhe respektuar ato, të kujdesen për to, dhe të jenë të durueshëm me to në një kuptim të përgjithshëm dhe në veçanti me bashkëshorten. 

Ashtu siç ju do të donit që Vajza juaj

  ose Motra juaj
 ose Tezja juaj 
ose Halla juaj 

të nderoheshin dhe kjo do t'ju bënte ju të lumtur. 

Kështu që në të njëjtën mënyrë ju duhet ta nderoni vajzën e dikujt tjetër, (e cila është gruaja juaj) ajo është si një rob që ju është dhënë ju 
dhe ajo ka dhënë lulen e jetës së saj për ju.Kliko linkun poshtë për leximin e materialit të plotë.


Përktheu: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
A'Shkodera
Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.