Saturday, February 2, 2013

Mallkimi mes bashkëshortëve a konsiderohet Divorc?


Nëse një bashkëshort mallkon tjetrin, a do të thotë kjo se ata janë të divorcuar apo të ndaluar për njëri tjetrin?

     Cila është gjendja apo situata e një burri nëse ai e mallkon gruan e tij apo e një gruaje nëse ajo e mallkon burrin e saj? A bëhen apo a konsiderohen të ndaluar ata për njëri-tjetrin në lidhje me martesën?.

Falënderimi i takon Allahut Azze ue Xhel-le.

    Nëse bashkëshortët mallkojnë njëri-tjetrin, asnjëri prej tyre nuk bëhet apo është i ndaluar për njëri-tjetrin si pasojë e mallkimit, po ashtu as martesa nuk anullohet dhe divorci nuk ndodh si pasojë e kësaj. Mirëpo mallkimi i tij ndaj saj dhe mallkimi i saj ndaj tij është gjynah i madh, prandaj për këtë ata duhet të pendohen dhe ti kërkojnë falje Allahut Azze ue Xhel-le, për atë që kanë bërë dhe po ashtu ata duhet ti kërkojnë falje njëri-tjetrit për mallkimet e bëra ndaj njëri-tjetrit.

Allahu na dhëntë sukses. 
Paqja dhe Bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij të fundit për mbarë njerëzimin, mbi familjen e tij dhe gjithë shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndoqën dhe e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.


Komisioni i Përhershem për Fetva. Nr 8823.
Shejkh : Abdul-Aziz Bin Baz rahimehullah
Shejkh: Abdul-Rrezak Affifi rahimehullah
 Shejkh: Abdullah Ibn Gudejan rahimehullah
Shejkh Abdullah ibn Kud rahimehullah

Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 22 Rebb’i 1 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.