Sunday, February 17, 2013

Nuk u Lejohet Mashtrimi Muslimanëve për marrjen e Ndihmave
Nuk u Lejohet Mashtrimi Muslimanëve për marrjen e Ndihmave (edhe nëse kanë familje)

Është Haram të gënjesh. Edhe nëse pretendoni se ju jeni duke i "gënjyer kufarët dhe kjo nuk llogaritet." Ky nuk është Ahlak i mirë. Ju bëni gjynah nëse e bëni këtë dhe nëse jeni në këtë situatë gjejeni zgjedhjen insha- Allah.


Dhe çfarë thonë Melaiket për ju kur ju bëni Haxhin me këto para?
Kur ti thua në Haxh: 
’’Lebbejk All-llahumme Lebbejk’’
Të përgjigjem o All-llah, të përgjigjem
Melaiket do të përgjigjen: 
’’Ti as që nuk i ndjek urdhërat e Tij, e as që nuk do të begatohesh dhe Haxhi yt nuk do të pranohet!’’

Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 8 Rabbi' 2 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.