Friday, April 20, 2012

Çfarë gruaje!


Çfarë gruaje! - Ibnul Xheuzi (rahimehUllah)

Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.

Ibnul Xheuzi (rahimehUllah) ka thënë: Sexhar (rahimehUllah) transmeton prej Rixhah (rahimehUllah) i cili ka thënë:

Një grua u përmend tek unë, kështu që unë e martova atë. Kurdo që ajo e përfundonte faljen e jacisë, ajo do e parfumoste veten saj, zbukurohej me temjan (krem me aromë), dhe veshin rrobat e saj të bukura, pastaj ajo do të mu afronte mua dhe do të më thoshte: "A ke ndonjë nevojë" Nëse unë thoja po, ajo do të qëndronte me mua; dhe nëse unë i thoja jo, atëherë ajo do t’i hiqte rrobat e saj të bukura  dhe do të qëndronte në namaz deri në mëngjes. Rixhah tha: "Pasha Allahun, ajo me të vërtetë me ka kënaqur mua."

[Sifatus Safuah: fq: 116]


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani / Arbrit Kraja
A'Shkodera Prill 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.