Saturday, April 7, 2012

Librat dhe Revistat e devijuesve


Librat dhe Revistat e devijuesve

Pyetje:
Femrat
 më shumë se meshkujt lexojnë revista të devijuara, cili është gjykimi në Islam në lidhje me këtë?

Përgjigje
:
Është e ndaluar për çdo Musliman qoftë  mashkull ose femër për ti lexuar këto botime që thërrasin në risi në mosbesimin në devijim dhe në moral të keq (shthurje). Përjashtim i vetëm këtu, është personi që e lexon këtë lloj materiali në mënyrë që ai mund ti kundërshtoj ata që e shkruajnë atë, duke i këshilluar ata të kthehen në të vërtetën,  dhe duke i paralajmëruar ata kundër vazhdueshmerisë  / këmbënguljes së tyre në gënjeshtër.

Komisioni i Përhershëm për Fetva

Fetava Islamijeh Vol. 8 fq 191.


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Prill 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.