Sunday, April 8, 2012

Cili është gjykimi më i saktë në lidhje me Haxhaxh Ibn Jusuf


Shejkh: Muham-med Nasir ud-Din el-Albani  rahimehUllah


Cili është gjykimi më i saktë në lidhje me Haxhaxh Ibn Jusuf ! A është ai mosbesimtar?

Përgjigje:
Ne dëshmojmë se Haxhaxhi ishte një keqbërës dhe një shtypës. Megjithatë ne nuk dimë nga ai që të ketë refuzuar çdo gjë prej aspekteve të Fesë, gjëra që të cilat një person është e nevojshëm që ti dinë. Prandaj nuk është e lejuar që ta shpallim atë një mosbesimtar, vetëm në bazë të asaj që ai bënte keq, shtypte të tjerët dhe vriste Muslimanë të pafajshëm.


Burimi: El-Eselah Nr 10

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.