Thursday, April 5, 2012

I lejohet femrës të rruajnë krahët dhe këmbët | Shejkh Ibn Baz

Shejkh: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimehUllah.

Pyetje: A lejohet që një femër ti heqë qimet e saj në krahë me brisk?

Shejkh Abdul-Aziz Ibn Baz rahimehUllah:

 Po, është e lejuar pa marrë parasysh nëse kjo bëhet me brisk ose me mjete të tjera që i heqin qimet. Kjo është në lidhje me krahët, gushën (mjekrën) dhe kofshët, në të njëjtën mënyrë siç hiqen edhe qimet në vendet e turpshme, me anë të mjeteve të ndryshme.

Burimi: binbaz.org.sa/mat/10867
Referimi: Darulhadith.com
http://aFatwa.com


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.