Saturday, April 21, 2012

Frikësoju sprovës së adhuruesit injorant


Sufjan eth-Theuri  rahimehUllah, ka thënë:


 "Është thënë: Frikësoju sprovës së adhuruesit injorant si dhe dijetarit gjynahqar, se vërtetë  ata janë një sprovë për të gjithë ata që janë sprovuar" [Tahdhib El-Kamaal; 11/168].


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
Shkodër 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.