Sunday, April 8, 2012

Shejh Ibn Baz dhe Ibn Uthejmin a janë ata Kufarë?


Shejh: ´Allâmeh Sâlih ibn Feuzân el-Feuzân
Burimi: al-nasiha.net/voices.php?action=show&id=67
Referimi: Darulhadith.com, Sweden
http://aFatwa.com

Ata të cilët thonë se Bin Baz dhe Ibn Uthejmin janë Kufarë (mosbesimtarë)

Pyetje:
 Kemi dëgjuar se si disa grupe thonë se Shejh Ibn Baz (rahmetUllahi alejhi) është kafir (mosbesimtarë), dhe se Shejh Ibn Uthejmin (rahmetUllahi alejhi) është kafir. Si duhet të jetë qëndrimi ynë ndaj tyre, dhe se si ne duhet të paralajmërojmë prej tyre?

Shejh el-Feuzan: Kjo thënie është e pavërtetë dhe se nuk ka nevojë për tu refuzuar me qëllim për të treguar se ajo është e pavërtetë. Ne e lusim Allahun të na japë qëndrueshmëri dhe siguri. Kjo thënie nuk e dëmton as Ibn Baz as Ibn Uthejminin (Allahu i Mëshiroftë te dy). Ajo vetëm dëmton personin që e thotë ketë. Fatkeqësia do të bie mbi të. Po.Përshtati dhe përktheu:  Ebu Jusuf

Shkodër 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.