Monday, April 30, 2012

Mangësitë dhe gabimet e gruas


Mangësitë dhe gabimet e gruas


"Ki durim ndaj të metave (mangësitë) të gruas. 


Mos debato me të për çdo gjë të vogël që ajo bën. 


Mos vëre / apo lëri të kalojnë gabimet të cilat nuk ndikojnë në martesë. "


Shejh: Saalih el-Feuzan (HafidhahUllaahu Te’aala)

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja / Ebu Jusuf
Shkodër 30/04/2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.