Sunday, April 15, 2012

"Dijetarët nuk i kuptojnë çështjet aktuale" Pyetje:


Allâmeh Sâlih ibn Feuzân el-Feuzân
Date: 1423-09-18/2002-11-22
Referimi: Darulhadith.com
http://aFatwa.com

Pyetje:
"Dijetarët nuk i kuptojnë çështjet aktuale"Pyetje:
Ka të rinj që qëndrojnë larg dijetarëve dhe i akuzojnë ata për mos të kuptuarit e çështjeve aktuale. Cila është këshilla juaj për ta?

Shejh: Salih el-Feuzan, Allahu e ruajtë:
Këta persona duhet të injorohen. Këta persona janë të pa përgjegjshëm / injorant.

Poeti ka thënë:

"Kur injoranti e shpreh vetveten, ju nuk duhet përgjigjur atij. Mënyra më e mirë për t'iu përgjigjur atij, është që ju të jeni të heshtur"

Ndaj këtyre personave injorantë (1) të pa përgjegjshëm, është obligim për të qëndruar larg prej tyre dhe t'i injorojmë ata. Sepse ata nuk e kuptojnë vlerën e dijes dhe dijetarëve. Prandaj ata flasin në këtë mënyrë.

http://afatwa.com/the-scholars-do-not-understand-the-current-affairs/

(1) : Injorantë, Dmth: të pa ditur / njerëz pa dije dhe që nuk janë të aftë dhe kompetentë për të folur.

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja / Ebu Jusuf
Shkodër 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.