Tuesday, April 24, 2012

Nuk lejohet për një grua të udhëtojë për të bërë umren pa një mahrem


Shejh: Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Baz rahmetUllahi Teala alejhi: 

Nuk lejohet për një grua të udhëtojë për të bërë umren pa një mahrem, madje edhe nëse janë në grup (grup grash që shkojnë për umre). Umra e saj është e vlefshme, por ajo konsiderohet mëkatare / gjynahqare.

Burimi:


http://www.fivepillarstours.co.uk/

https://twitter.com/#!/FivePillarsTour/status/192993329212952576

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
Shkodër 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.