Saturday, April 7, 2012

Kurrë se ke dashur atë për hir të All-llahut


Është transmetuar se Sufjan el-Theuri - Allahu e mëshiroftë - ka thënë:

Nëse ke dashur një njeri për hir të All-llahut dhe pastaj ai shpik (risi) në Islam (Fe) dhe ti nuk e urren atë për të (bidatin e tij), ti me të vërtetë, kurrë nuk e ke dashur atë për hir të All-llahut.

Ebu Nu'ajm, Hiljatu El-Aulija 07:34Përshtati: Abu Yusuf al-Albani
A'Shkodera April 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.