Sunday, April 15, 2012

"Dëgjoni dhe bindjuni udhëheqësit, edhe nëse ai të godet shpinën tëndë dhe të merr pasurinë tëndë" Allâmeh Sâlih ibn Feuzân el-Feuzân hafidhehUllah
Burimi: http://alfawzan.ws/node/13388
Date: 1432-07-24/2011-06-25
Referimi: Darulhadith.com
http://aFatwa.com

Pyetje:
Sa i saktë është hadithi:

"Dëgjoni dhe bindjuni udhëheqësit, edhe nëse ai të godet shpinën tëndë dhe të merr pasurinë tëndë"?

Shejkh: Salih el-Feuzân, Allahu e ruajtë:
Hadithi është i saktë (Sahih). Durimi ndaj sundimtarit Musliman duhet të përmbahet, edhe nëse ai është i padrejtë. Sepse durimi sjell dobi shumë të mëdha, të tillë si siguria dhe uniteti. Nga këto dobi të mëdha përfitojnë të dyja palët, edhe ai edhe Muslimanët. Ai duhet të bëjë durim me padrejtësitë e sundimtarit, që e prekin atë. Eshtë më e dëmshme për atë dhe njerëzit, që të revoltohet kundër sundimtarit sesa dëmi që ndikon vetëm tek ai. Kështu që ai duhet të ketë durim me të.


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.