Sunday, April 8, 2012

Shprehja - Vepra - Qëllimi


Hasan el-Basri (rahimehUllah) (v.110 H) ka thënë:


"Shprehja nuk mund të jetë e saktë përveç se me veper
Shprehja dhe vepra nuk mund të jetë e saktë përveçse me qëllim (njet)
Dhe se, shprehja vepra dhe qëllimi (njeti) nuk mund të jenë të sakta, përveç se në përputhje me Sunetin e të Dërguarit të Allahut Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem"

[Nga 'Sharh Usul I'tikad Ehl-us-Sunneh' el-Lalkai 2 / 57]

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
Shkodër

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.