Thursday, April 5, 2012

Ta njohesh një njeri nga lëvizjet e tij


Ta njohesh një njeri nga lëvizjet e tij
Është transmetuar se El-A'mash -RahimehUllah- ka thënë:

Ata (Selefët) kurrë nuk pyetnin rreth gjendjes fetare të një njeriu, pasi dinin tri gjëra rreth tij:

Vendin ku dhe me kë ai hynte,
vendin ku dhe me kë ai ecte, dhe
shokët e tij të ngushtë.

Kuptimi: Njohja e këtyre tri gjërave në lidhje me një njeri është më se e mjaftueshme për të ditur nëse ai është duke ndjekur rrugën e drejtë në Sunet apo jo.

Ibn Batah, El-Ibanah . nr 419.

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja / Ebu Jusuf
Shkodër Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.