Sunday, April 8, 2012

Ju nuk i meritoni këto të holla


Ju nuk i meritoni këto të holla

Pyetje:

Një koleg dhe unë ishin ngarkuar për të bërë një punë diku për një periudhë prej katër ditësh. Por unë nuk shkova me te, dhe unë më vonë mora kompensim për këtë komision. A mund ti shpenzoj këto para apo jo? Nëse unë nuk mund ti shpenzoj ato në veten time, mund t'i shpenzoj ata në furnizime për zyren e punës që unë kam nevojë për to?

Përgjigje:

Është detyrë mbi ju për t'ua kthyer këto para, sepse ju nuk e keni bërë atë që ju kanë kërkuar (ngarkuar) për të bërë. Nëse kjo nuk është e mundur, atëhere ju duhet që ti shpenzoni ato të holla në një qëllim të mirë, të tillë si lëmoshë për të varfërit. Dhe ju duhet ti kërkoni falje Allahut të Plotfuqishëm, dhe të pendohesh dhe nuk e përsëritë më  këtë veprim.


Shejh Abdul-Aziz Bin Baz `RahmetUllahi alejhi
Fetava Islamijeh Vl. 8 fq 101

Përshtati dhe përktheu : Arbrit Kraja / Ebu Jusuf
Shkodër Prill 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.