Friday, June 8, 2012

Drejtimi i mjetit nga GratëDrejtimi i mjetit nga Gratë

Shejkh Muham-med Nasir ud-Din el-Albani rahimehUllah.


Pyetje:
A lejohet gruaja për të drejtuar makinën?

Përgjigje:
Nëse është e lejuar për të, që të hipë mbi një gomar (femër), atëherë është e lejuar për të që të ngasin një makinë.

Pyetësi:
Por këtu ka një dallim mes një gomari dhe një makinë.

Shejkh  el-Albani rahimehUllah:

Cila është më e fshehur (dmth: ruan ekspozimin e femrës), hipur mbi një gomar apo në një makinë?
Unë do të sugjeroja hipur në një makinë.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Qeshor 8, 2012 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.