Saturday, June 9, 2012

Martohuni


Martohuni

Ikrimeh, Sumej’ dhe Kurejb transmetojnë se Ibn Abasi  (Allahu qoftë i kënaqur me ta) ka thënë:

Martohuni, sepse nëse robi i Allahut, kryen imoralitet. Allahu, do t'ja rrëmbej vrullshem dritën e Imanit prej tij, dhe mund që mos t’ja kthejë më atë atij.

Ibn Sa’d  në El-Tabekat El-Kubra: Vol.5 / fq.287.

 http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/marriage-and-the-light-of-faith/

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Janar 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.