Sunday, June 3, 2012

Shejkh Rabia në mbrojtje të Shejkh Muhammed bin Hadi dhe Abdullah el-Bukhari


Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.

Bismil’lah El-Hamdulil’laah ue salatu ue selamu ala ResulUllah
Emma ba'd

Shejkh Rabi ibn Hadi el-Medkhali në mbrojtje të
Shejkh Muhammed bin Hadi dhe Shejkh Abdullah el-Bukhari.  

Ai thotë se:
Me të vërtetë, është që gjenden në mesin e njerëzve disa prej atyre që flasin keq për Shejkh Muhammed bin Hadi dhe Shejkh Abdullah el-Bukhari.

Kjo është diçka që nuk është e veçantë (apo specifike) për Shejkh Muhammed bin Hadi dhe as për Shejkh Abdullah el-Bukhari, njerëzit folën kundër Profetëve (alejhimus-salatu-ues selam), ata i akuzonin ata për Magjistar, duke u thënë falltor dhe gënjeshtar, etj etj BaarakAllaahu Fikum, dhe po me këtë shëmti, ata shpallën luftë kundër Imamëve të Sunetit.

(Ky është Sunneti i Allahut me robërit e Tij)

Në fakt ai që ndjek rrugën e së vërtetës dhe ai që ndjek rrugën e drejtë duhet të ketë armiq. Shejtanët i shtyjnë këta njerëz (dmth ata të cilët sulmojnë njerëzit e së vërtetës) për të bërë keq dhe thirrjen e tyre për luftë kundër së vërtetës dhe njerëzve të sajë. Dhe statusi i këtyre njerëzve (dmth të sulmuarve) nuk është ngritur përveç, vetëm se përmes durimit pas marrjes së dëmtimit që u është bërë atyre.
Të Dërguarit u lënduan dhe ata (dmth. ata që i lënduan ato) kanë thënë:

'' Ju nuk jeni asgjë më shumë se një qenie njerëzore si ne''

Ata (dmth, të Dërguarit) u thanë:

'' Vërtetë ne nuk jemi asgjë më shumë se një qenie njerëzore si ju, por  All-llahu i dhuron mirësinë e Tij , atij të cilit Ai dëshiron nga robërit e Tij'',

'' Dhe ne me siguri do ti mbajnë me durim të gjitha mundimet që ju mund të na bëni''.

Pra, ata sjellin dëm mbi Muhammed bin Hadi dhe në të tjerë si ky, dhe të Bukhari dhe të Rabia dhe në të tjerë si ta. Njerëzit flasin keq për ta me urrejtje, gënjeshtra dhe trillime. BaarakAllaahu fikum, ata nuk kanë lënë as Ahmed Bin Hanbel, as Ibn Tejmije, as Ibn Abdul Uehab dhe as të tjerë si ta, dhe të tjerë përveç tyre në mesin e Imamëve të Islamit. Ata nuk shpëtuan nga të folur keq kundër tyre. Sa injorantë (pa dije / të paditur) që janë (njerëzit) prej kësaj, aq sa që e shtrojnë dhe e bëjnë këtë pyetje?

BarakAllaahu Fikum, ne i këshillojmë ata që flasin keq për këtë dhe atë, atë, atë, atë, dhe atë, që të kenë frikë Allahun!

Ata që flasin keq për Muhammed bin Hadi dhe el-Bukhari dhe pretendojnë Selefizmin, e ndërkohë, pasha Allahun! ata shpallin dhe bëjnë luftë kundër Selefizmit, Usulit të tij dhe Menhexhit të tij, dhe ata e fshehin veten e tyre në mesin e Selefijve në mënyrë që të jenë në gjendje ti devijojnë robërit e Allahut (subhanehu ue teala) dhe ti pengojnë ata nga rruga e drejtë.

Ne lusim Allahun që ti udhëzojë ata ose tju ktheje komplotet e tyre mbi ta, dhe të pengojë (zmbrapsë) komplotet e tyre prej të vërtetës dhe njerëzve të sajë.


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër June 3, 2012
Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.