Wednesday, June 27, 2012

Ebu Jusuf - Selefi Shkodër: Marrja e nënshtetësisë së mosbesimtarëve

Ebu Jusuf - Selefi Shkodër: Marrja e nënshtetësisë së mosbesimtarëve: Shejh: Muhammed Ali Ferkus Allahu e ruajtë Fetva në Akide (Besim) dhe Teuhid (Monoteizmi) Fetva nr: 29 Marrja e nënshtetësisë...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.