Friday, June 1, 2012

Ndaluni aty ku të parët tanë u ndalën


Imam Auzai RahimehUllah ka thënë:

Jeni të durueshëm në Sunet dhe ndaluni aty ku të parët tanë u ndalën dhe thoni vetëm atë që ata thanë dhe heshtni mbi atë që ata heshtën, ndiqni rrugën e (tyre) paraardhësve të devotshëm se ajo çfarë ka qenë e mjaftueshme për ta është e mjaftueshme dhe për ju.

El-Axhuri në Esh-Sheriah, fq/ 58.

Përktheu: Ebu Jusuf
(Arbrit Kraja)
Shkodër Qeshor 1/2012
Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.