Saturday, June 2, 2012

Shejh Uthejmin | "Unë e këshilloj veten time dhe ju ...


Shejh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin, rahmetUllahi Teala alejhi, ka thënë:

"Unë e këshilloj veten time dhe ju që gjithmonë ti kërkojmë Allahut qëndrueshmëri në Besim dhe që ju të frikësoheni, se nën këmbë janë të metat (mëkatet) tuaja. Nëse Allahu Azze ue Xhel, nuk ju mban ju të qëndrueshëm, ju do të bieni në shkatërrim" 

Ja Mukal-lib el- Kul-lub Theb-bit Kulubena ala Diinik
(O Ndryshuesi i zemrave ! Bëje zemrën time të qëndrueshme në Fenë Tënde!).

Esh-Sherh el-Mumti, vol. 5, fq. 388.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër  June 2, 2012 
Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.