Saturday, June 2, 2012

Si duhet të ndihet njëriu kur kryen një veprim


Shejh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahmetUllahi Teala alejhi, ka thënë:

Si duhet të ndihet njëriu kur kryen një veprim (vepër të mirë)

" Do të doja që sa herë që ne t’jemi duke kryer një akt të lejuar të ndjejmë (mendojmë) se jemi duke imituar / pasuar (ndjekur udhëzimin) e të Dërguarit të Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem, dhe shokët e tij fisnik (radija-Allahu anhum), se me të vërtetë s'ka dyshim se [duke vepruar kështu] një person do të gjejë një shtytje të fuqishme në zemrën e tij e cila do ta bëjë atë të njëjtë me sjelljet e Selefus-Salih, duke u bërë kështu atë një Selefi në besim, veprim, moral dhe metodologji (Menhexh)"

Esh-Sherh el-Mumti, vol. 4, fq. 22.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër June 2, 2012
Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.