Saturday, June 30, 2012

Përdorimi i pikave për sy gjatë ditëve të Ramazanit


Përdorimi ilçeve për sy gjatë ditëve të Ramazanit

Pyetje
A lejohet të përdoren pikat (ilaçi) për sy gjatë ditëve të Ramazanit (dmth, gjatë kohës së agjërimit)?

Përgjigje
Po, lejohet, pikat (ilaçi) për sy nuk e prishin agjërimin, kjo sipas mendimit më të saktë prej dy mendimeve (të Dijetarëve).

Me Allahun qëndron i gjithë suksesi.
Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhamedin,(sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për familjen e tij dhe gjithë shokët e tij!

Komisioni  i Përhershëm për Fetaua:
Shejh: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Shejh: Abdur-Rezak Afifi
Shejh: Abdullah ibn Gudejan
Shejh: Abdullah ibn Ku’ud

Fetaua el-Lexhneh ed-Da'imeh lil-Buhuth el-'Ilmije uel-Ifta. - Vëllimi 10, Pyetja 2, Fetaua Nr.7351. 


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër June 30, 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.