Monday, June 11, 2012

Më Marto Mua Dhe Shoqen Time


Pyetje drejtuar: Shejh Ahmed el-Nexhmi (rahmetUllahi alejhi)
Një vella i propozoi një motre  për martesë. Dhe ajo ka vendosur si kusht që ai duhet të  martohet gjithashtu edhe me shoqen e saj.
Cili është mendimi juaj në lidhje me këtë kusht?


Shejhu
Çfarë?
Se ai duhet te martohet ... ..?


Pyetësi
Me shoqen e saj.


Shejhu
Me të dyja (së bashku)?


Pyetësi
Po.


Shejhu
Në rregull, në qoftë se ata kanë rënë dakord për këtë. Atëherë nuk ka asgjë të keqe me të. Dera është e hapur për ta.
Dhe më kujtohet se ...


(Vëllai qe është duke e bërë pyetjen i thote Shejhut, se ka gra qe jane te pranishme qe jane duke na dëgjuar)


Shejhu
E vërteta do të thuhet, nëse ka gra apo jo.


Shejhu
Kështu që unë them, një nga Ehlul Bejt në kohën e Tabi'ineve .(gjeneratë pas Sahabëve)
Ai u martua me dy gra në një natë.
Pra, nuk ka asgjë të keqe me të. Nëse ato e duan këtë.
Dhe në qoftë se dy shoqet janë dakord me këtë marrëveshje, atëherë nuk ka asgjë që mund t'i ndalojë ato.
Çfarë, duhet të themi se eshtë e ndaluar? JO

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.