Saturday, June 9, 2012

Më të rrezikshëm se Çifutët dhe Krishterët


Më të rrezikshëm se Çifutët dhe Krishterët

Shejkh: Muhammed Nasirud Din El Albani (rahimehUllaah)
Burimi: Silsilatul Huda Uen Nur :kaseta nr 752 (minuti 33  sekondi 10)


Një pyetës e pyeti Shejkh el Albanin (rahimehUllaah), 

"A është e vërtetë  se ju keni thënë se “el-Ikhuanul-Muslimun” (dmth  Vllazërimi Musliman) janë më të rrezikshëm për Umetin  sesa Çifutët dhe Krishterët?Shejkh El-Albani (rahimehUllaah) u përgjigj duke thënë, 


"Po, është e mundur që dëmi i tyre  është më i madh për Umetit se ajo e Çifutëve dhe e Krishterëve. Megjithatë, ne nuk i trajtojmë (konsiderojmë)  ato si Çifutët  dhe të Krishterët. "


Përshtati: Abu Yusuf  al-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër June 9, 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.