Friday, June 1, 2012

Shejh Muhammed bin Hadi el-Medkhali | për Ebu Is'hak el-Huvejnin


Shejkh Muham-med bin Hadi el-Medkhali
Çfarë mendon për Ebu Is'hak el-Huvejnin
Burimi: archive.org/download/H0N2T16/H0N2T16.mp3

Pyetje: 
Çfarë mendon për Ebu Is'hak el-Huvejnin, dhe a na këshillon që ti dëgjojmë kasetat dhe ligjëratat e tij?

Shejkh Muhammed bin Hadi el-Medkhali hafidhehUllah:

Jo! Unë nuk ju këshilloj ju që ti dëgjoni kasetat apo ligjëratat e tij.

Përshtati dhe përktheu: Ebu jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër , Albania June 1, 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.